ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรและร่วมประชุมตามโครงการประชารัฐสร้างสุขด้วย ๕ ดี โดยท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน