คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี