เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี