ตัวแทนจากบริษัทกำจัดปลวก เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อนำเสนอถึงการบริการกำจัดปลวก และแมลงให้กับทางวิทยาลัย