ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติพบปะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559