ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข