นายเอกฉันท์ สุริยะมณี ตัวแทนบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ พร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสมาให้บริการหลังการขาย