ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย