คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สำรวจพื้นที่เพื่อประกอบพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559