ญาติสนิทมิตรแท้คนในครอบครัวตรังไทม์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ตรังไทม์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 299 ประจำวันที่ 10-16 กันยายน 2559 หน้าที่ 4