นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือและหาแนวความร่วมมือกันอนาคต