เข้าเยี่ยมและมอบของเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ นายแพทย์ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตัง