ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรเวทีสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลง (ธรรมนูญสุขภาพ) ตำบลนาเกลือ ในการนี้นายธวัช อภิลักษ์นุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ให้เกียรติเป็นประธาน และเข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้ด้