ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต้อนรับและจัดนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์บริการสุขภาพ