ร่วมมอบเงินทำบุญ บิดาอาจารย์ปรินา ณ พัทลุง เภสัชกรชำนาญการ