ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์บริการสุขภาพ