พิธีถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม วสส.ตรัง วันที่ 4 ธันวาคม 2556