ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ