ร่วมต้อนรับท่านศิริพัฒ พัฒกุล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง