นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผอ.สถาบันพระบรมราชนก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย ณ หอประชุม วสส.ตรัง วันที่ 4 ธันวาคม 2556