ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประจำปี 2559