พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วันที่ 5 ธันวาคม 2556