ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการแสดงเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL TRANG ) ระดับจังหวัดตรัง รุ่นที่ 7