ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร โดยแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลหน่วยงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559