ดร.วิชาญ สายวารี ได้รับรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559