ฮัจยีอะหมัด ก้อเด็ม รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตรัง และฮัจยีสุเอก เหล็มปาน เข้าเยี่ยมและได้มอบผลไม้ในฤดูกาลแก่ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง