ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์บริการสุขภาพวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี การนี้ ท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระ