พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 5 ธันวาคม 2556