ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับงานพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ท่าน ส.ส.สมบูรณ์ อุทัย