นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ท่าน ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตรัง นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การ