ร่วมต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย