ร่วมสักการะศาลหลักเมืองตรัง อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) และแวะชิมอาหารที่ร้าน GRAY 18 CAFE โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมด้วย