ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 6 ตุลาคม 2559