ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการประชุมประจำเดือนของนักศึกษา