สังเกตการณ์การทำบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับเที่ยง