ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานปิดโครงการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประจำปี ประจำปี 2559