วางเสาเอกล้างอาถรรพณ์ศูนย์สุขภาพ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ปีที่ 67 ฉบับที่ 21445 ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ปีที่ 67 ฉบับที่ 21445 ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2559