ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานปิดโครงการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 2 ประจำปี ประจำปี 2559