วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษากับชมรมผู้สูงอายุ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ณ วัดควนธานี วันที่ 4 ธันวาคม 2556