ช่างชัยยุทธ จงไกรจักร ช่างควบคุมงานก่อสร้าง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการซ่อมแซมตึกและหอพักนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ 2561