ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างก่อสร้าง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการสุขภาพวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง