พนักงานจากบริษัทกิจสุวรรณ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมาแนะนำเครื่องนวดเพื่อความผ่อนคลายเวลาทำงาน