ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อพบปะพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือกันในด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งมอบของฝากในครั้งนี้ด้วย