โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกของวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา อบรมให้แก่ครูแนะแนวและนักเรียนในจังหวัดพังงาและภูเก็ต วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556