ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานของแพทย์ในหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery ครั้งที่ 13 โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี