ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมแถลงข่าวถึงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานของแพทย์ในหลักสูตร Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery ครั้งที่ 13 ร่วมกับท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง