อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง