อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากร