นายทรงพล เทพอักษร หัวหน้าทีมขายบัตรเครดิตตรัง บัตรกรุงไทย จำกัด ( มหาชน) และทีมขายบัตรเครดิตตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต KTC แก่องค์กร