ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในการติดตั้งป้ายน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ